بسم الله الرحمن الرحیم  

الفت كى بود؟ | Ulfat's Bio | زموږ مرام او هدف  
الحـــــــــــــــــــــمد الله رب الـــــــــــــعالمین
ایـــــــــــــــاک نعبدو ایـــــــــــــــاک نستعین
والصـلوة والسلام علی سید المرسلین
والــــــــــــه وصحــــــــــــــــبه اجمعــــــــــــین
زمــــــانه چي په مــــدار د کیـــــــــــنې راســـــــي
د کـــــــــمال پر مـــــــنارو ټکـــــي پرېباســـــــــي
ډیـــــرکلونه دي په کار چي په دې ملک کي
بـــیا "الفت" غوندي شــیوا شاعر پیدا سي
علامه عبدالشکور رشاد 
If you are not able to read this site please, download pashto fonts here.
 

 

 

 

 
     Ulfat - © 2006    All rights reserved                 Design  by : Benawa network